olympiccollegeip@gmail.com (044) 513- 98-64

Питання до державної атестації

ТМОВС

 1. Предмет та зміст теорії та методики обраного виду спорту.
 2. Система спортивних змагань, планування, правила і положення.
 3. Основні поняття теорії спорту та класифікація видів спорту.
 4. Особисті та професійні якості тренера-викладача та організація тренувального процесу.
 5. Суть спортивних змагань і особливості діяльності змагання спортсменів.
 6. Мета, завдання та засоби спортивного тренування.
 7. Методи та засоби спортивного тренування.
 8. Основні принципи спортивного тренування, зміст принципів.
 9. Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього навантаження під час спортивного тренування.
 10. Основи теорії адаптації і закономірності її формування у спортсменів.
 11. Основи методики розвитку силових якостей в обраному виді спорту.
 12. Основи методики розвитку бистроти в обраному виді спорту.
 13. Основи методики розвитку витривалості в обраному виді спорту.
 14. Основи методики розвитку гнучкості в обраному виді спорту.
 15. Основи методики розвитку координації в обраному виді спорту.
 16. Фізична підготовленість і фізична підготовка спортсменів в обраному виді спорту.

17.Технічна підготовленість і технічна підготовка спортсменів в обраному виді спорту.

 1. Тактична підготовленість і тактична підготовка спортсменів в обраному виді спорту.
 2. Психологічна підготовленість і психологічна підготовка спортсменів в обраному виді спорту.
 3. Побудова тренувальних занять: мікро, мезо та макро циклів в обраному виді спорту.
 4. Багаторічне планування підготовки спортсменів в обраному виді спорту.
 5. Відбір багаторічної підготовки і орієнтація спортсменів у системі спортивних тренувань.
 6. Основи управління в системі підготовки спортсменів.
 7. Контроль, види контролю у системі спортивних тренувань.
 8. Моделювання та прогнозування в обраному виді спорту.
 9. Засоби відновлення і стимуляції працездатності в системі підготовки спортсменів в обраному виді спорту.
 10. Травматизм і захворюваність в обраному виді спорту, причини виникнення та профілактика.
 11. Матеріально-технічне забезпечення підготовки до змагань в обраному виді спорту.
 12. Основи побудови підготовки спортсменів і структура багаторічного процесу тренувань.
 13. Допінг, види допінгу та боротьба з його використання в обраному виді спорту.

ТМФВ

 1. Форми організації занять, і що являється їх ознаками.
 2. Травматизм та причини його виникнення.
 3. Охарактеризуйте урочні та позаурочні форми занять.
 4. Що включає в свій зміст педагогічна оцінка уроку.
 5. За станом здоров’я на які медичні групи розподіляють школярів.
 6. Форми фізкультурних занять з дітьми дошкільного віку в дошкільних закладах.
 7. Що повинен знати та вміти вчитель фізичного виховання.
 8. Положення тактики поведінки викладача фізичного виховання.
 9. Основні завдання фізичного виховання для ослаблених школярів.

10.Структура уроку фізичного виховання.

 1. За яким принципом здійснюється дозування фізичного навантаження в оздоровчих цілях.
 2. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури та її рівні.
 3. Педагогічні задачі та шляхи їх вирішення.
 4. Методи та форми навчання на роках фізичної культури.
 5. Особливостінавчання рухових дій школярів різних вікових груп.
 6. Як визначається щільність уроку і фактори від яких вона залежить.
 7. Права та обов’язки вчителя фізичного виховання.
 8. Що повинен знати та вміти вчитель фізичного виховання.
 9. Особливості методики занять з учнями віднесеними за станом здоров’я до спеціальних медичних груп.
 10. Підготовка вчителя до уроку.
 11. Методи організації учнів на уроках фізичного виховання.
 12. Вимоги до спортивного залу і спортивних майданчиків на відкритому повітрі.
 13. Що називають педагогічною майстерністю.
 14. Критерії оцінювання за 12 бальною системою.
 15. Основні правила побудови розминки.
 16. Назвіть та охарактеризуйте типи уроків.
 17. Педагогічні вимоги до уроку
 18. Методи навчання на уроках.
 19. Правила техніки безпеки та поведінки на уроках фізичного виховання.

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

 1. Структура Державного управління охороною праці.
 2. Нещасні випадки, поняття та класифікація.
 3. Українське законодавство про охорону праці.
 4. Закон про охорону праці.
 5. Кодекс законів про працю.
 6. Засоби захисту від шкідливих виробничих факторів, класифікація.
 7. Показники мікроклімату виробничого середовища, показники норми та ГДК.
 8. Види та зміст інструктажів з охорони праці.
 9. Розслідування та облік нещасних випадків у галузі.
 10. Виробничий травматизм, фактори та профілактика.
 11. Поняття про травму. Класифікація травм залежно від умов їх виникнення.
 12. Види та причини травматизму в галузі.
 13. Профілактика травматизму в галузі.
 14. Мета, місце та організація надання першої до медичної допомоги.
 15. Державний пожежний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки на галузевих об’єктах.
 16. Організація служби пожежної безпеки у галузі та її функції.
 17. Порядок дій працівників у випадку виникнення пожежі.
 18. Система управління охороною праці на підприємстві.
 19. Спеціальні розслідування нещасних випадків. Акт Н-1.
 20. Організація надання до медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків.
 21. Виробничий травматизм та професійні захворювання.
 22. Відшкодування власником шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників.
 23. Економічне значення заходів щодо покращення умов та охорони праці.
 24. Шум та вібрація як фактори професійних захворювань.
 25. Засоби та методи щодо зниження дії шуму та вібрації на людину.
 26. Фактори, що впливають на умови праці, класифікація.
 27. Основні поняття про вентиляцію: природна, механічна та аварійна вентиляція.
 28. Загально обмінна, припливно-витяжна механічна вентиляція.
 29. Джерела світла та види освітлювальних приладів.
 30. Засоби профілактики порушень стану здоров’я користувачами ПК.