olympiccollegeip@gmail.com (044) 513- 98-64

Наукові електронні журнали

НАУКОВІ ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ

для написання курсової, творчої роботи, реферату і т.ін.
 
 
1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ (http:/journals.uran.ua/hdafk-tmfv/issue/archive).
 
2. ВІСНИК КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (http:/visnyk-sport.kpnu.edu.ua/issue/archive).
 
3. НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ (http:/sportnauka.org.ua/archive/).
 
4. ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (http:/journals.uran.ua/olympicedu.org/pps/issue/archive).
 
5. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР І ЄДИНОБОРСТВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (http:/journals.uran.ua/pprsievnz/issue/archive).
 
6. СПОРТИВНА МЕДИЦИНА І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (http:/journals.uran.ua/sshh/issue/archive).
 
7. СПОРТИВНА МЕДИЦИНА І ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ (http:/sportmedicine.uni-sport.edu.ua/issue/archive).
 
8. СПОРТИВНА НАУКА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (http:/journals.uran.ua/sshh/issue/archive).
 
9. СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДНІПРОВ’Я: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (http:/infiz.dp.ua/joomla/index.php/component/content/category/16-zhurnal).
 
10. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ (http:/tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/issue/archive).
 
11. ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗДОРОВ’Я І СПОРТ (http:/sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/issue/archive). 
 
12. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ (http:/journal.osnova.com.ua/journal/22-Фізичне_виховання_в_школах_України).
 
13. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (https:/sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/issue/archive).
 
14. ЧАСОПИС: СЕРІЯ 15 «НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ)» (http:/www.ifvs.npu.edu.ua/chasopys-npu-seriia-15#архів-номерів).