olympiccollegeip@gmail.com (044) 513- 98-64
Бібліотека

Category

Футбол, міні-футбол та методика їх викладання Фізіологія людини Теорія і методика фізичного виховання Теорія і методика обраного виду спорту Соціологія Теорія і методика рухливих і спортивних ігор Загальна психологія Плавання та методика його викладання Педмайстерність Педагогіка Охорона праці Основи реабілітації та ЛФК Метрологічний контроль в спорті Медико-біологічні основи спорту Теорія і методика легкої атлетики Комп’ютерна...
Read More
НАУКОВІ ЕЛЕКТРОННІ ЖУРНАЛИ для написання курсової, творчої роботи, реферату і т.ін.     1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ (http:/journals.uran.ua/hdafk-tmfv/issue/archive).   2. ВІСНИК КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ (http:/visnyk-sport.kpnu.edu.ua/issue/archive).   3. НАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ (http:/sportnauka.org.ua/archive/).   4. ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І...
Read More
1 2 3